Bir Liberapay takımı, birden çok bağışçıdan birden çok alıcıya bağışları koordine eder. Bağışçılar ne kadar vermek istediklerini seçer, takım üyeleri parayı nasıl paylaşmak istediklerini belirler ve Liberapay fonları buna göre dağıtmaya çalışır.

Bir takım hesabı, tek bir tüzel kişiliğin üyeleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır, ortak bir proje üzerinde birlikte çalışan bir grup bağımsız kişi veya kuruluş için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, katkıda bulunan yalnızca bir kişi olan bir proje için bir takım hesabı oluşturmak da sorun yaratmaz, çünkü bu bir bağışın arkasındaki kişiden ziyade özellikle o projeyi desteklemeye yönelik olarak işaretlenmesine izin verir.

Bir takım hesabı daha sonra kullanmak üzere para depolamaz. Her bağış, mümkünse birden fazla üyeye veya paranın bölünmesi ödeme işleyicisi tarafından desteklenmediğinde tek bir üyeye hemen dağıtılır. Bu ödeme işleme sınırlamaları nedeniyle üyelerin aldığı tutarlar, özellikle takımın üyelerden daha az sponsoru varsa geçici olarak dengesiz olabilir.

Liberapay takım hesapları ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, bunun yerine bir takımın kayıtlı bir kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından “barındırılmasına” izin veren Open Collective platformunu kullanmak isteyebilirsiniz. Bu “mali ev sahibi”, takımın fonlarının yasal sahibidir, nasıl kullanıldıklarını denetler ve kendini finanse etmek için genellikle bağışların belirli bir yüzdesini alır. (Liberapay'de benzer bir sistem uygulamayı planlıyoruz, ancak ne zaman yapılacağını bilmiyoruz.)

Takım oluşturma

Önce kendi hesabınızda oturum açmanız gerekir.

Takım üyesi olma

Bir takımın projesine katkıda bulunduğunuzda, üyelerinden sizi davet etmelerini isteyin. Kullanıcı adınızın ne olduğunu onlara söylemeyi unutmayın.

Parayı paylaş

Takımların bir hiyerarşisi yoktur, tüm üyeleri eşittir ve kendi oylarını belirler.

Paylarınızı takım denetim panelinizden değiştirebilirsiniz. Tüm üyelerin sonraki ve önceki ödeme günü için nominal paylarını ve bir sonraki ödeme gününde alacakları gerçek para miktarlarının bir tahminini gösteren tablolar içerir.

Nominal paylar, üyelerin kendilerinin girdiği ham sayılardır, gerçek paylar sistem tarafından hesaplanır: önce nominal payları toplar, sonra her bir payın temsil ettiği yüzdeyi hesaplar ve son olarak bu yüzdeleri kullanılabilir gelire uygular. Nominal paylar ayrıca en üst sınır olarak hareket eder: İlave gelir olsa bile, gerçek paylar asla nominal olanlardan yüksek değildir.

Nominal payları neden basit yüzdeler yerine en üst sınır olarak ele aldığımızı merak edebilirsiniz. Bunun nedeni üst sınırlara sahip olmanın bir takımın kullanılmayan gelire sahip olmasına izin vermesidir (“artık” olarak adlandırılır) ve bu birkaç yönden iyidir. İlk olarak, takım üyelerinin gelirini sabitleyen bir “yastık” sağlar. İkincisi, paylarını arttırdıklarında diğer üyelerin gelirini etkilemek yerine artığı azalttıkları için yeni üyelerin bir takımla bütünleşmesini kolaylaştırır. Üçüncüsü, yazılımımızın bağışçıların ekibin üyelerine gerçekte aktardıkları tutarları, bağışçıların katkılarını zaman içinde dengeleyecek ve böylece sistemi daha adil hale getirecek şekilde ayarlamasına olanak tanır. Son olarak, finansman hedefine ulaşmış olsa bile bir takıma bağış yapmayı teşvik eder, bu da takımın gelirinin istikrarı için iyidir.

Otomatik paylar

Öntanımlı olarak tüm takım üyelerinin payları, artıkların eşit bir şekilde paylaşılmasına karşılık gelen özel 'auto' değerine ayarlanır. Diğer bir deyişle, açıkça payını belirleyen üyeler önce fonlanır, daha sonra kalan her şey otomatik pay alan üyelere eşit miktarda dağıtılır.

Pay tutarlarının düzenlenmesi

Bir takım için “pay kısıtlaması” etkinleştirildiğinde, üyeleri paylarını bir önceki ödeme günü sırasında nominal paylar temel alınarak hesaplanan azami değerden daha fazlasına yükseltemez. Bu mekanizma, ilk haftalarında gelirden orantısız bir pay almamalarını sağlayarak katkıda bulunan yeni kişileri takıma katılmaya davet etmeyi cesaretlendirmeyi amaçlamaktadır.

Sınır şu şekilde çalışır: eğer altındaysa payınızı her zaman $1,00 seviyesine kadar arttırabilir, bir önceki haftaya göre ikiye katlayabilir, takımın artık gelirini talep etmek için yükseltebilir ve önceki ödeme gününün medyan pay seviyesine kadar çıkarabilirsiniz. Bu olasılıklardan en yüksek tutarla sonuçlanan o hafta için azami payınızdır.

Takımın tek bir üyesi varsa veya önceki haftanın paylarının tümü sıfırsa (en son ödeme gününden sonra oluşturulan yeni takımlar için geçerli olan durum budur), paylar sınırlı değildir.

Var olan bir takım için pay sınırlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istiyorsanız lütfen destekle iletişime geçin. Değişikliğin diğer takım üyeleri tarafından onaylandığına dair kanıt eklemeyi unutmayın.

Takım üyeliğini kaldırma

Takımlarınızın denetim panelini kullanarak bir takımdan ayrılabilirsiniz.

Bir üyenin takımdan atılması henüz uygulanmadı. Lütfen üyenin atılması gerektiğine ve bu konuda diğer üyeler arasında fikir birliğine varıldığına dair kanıtlarla birlikte destek ile iletişime geçin.

Takım hesabını kapatma

Bir takım hesabı, son üyesi ayrıldığında otomatik olarak kapatılır.